Sveiki atvykę į „Kompetencijų biblioteką“ – jūsų naują mokymosi aplinką. Skirtingos Lietuvos kultūros institucijos susibūrė tam, kad parengtų kokybiškas bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų ugdymo programas. Svarbiausia – čia kiekvienas galite mokytis sau patogiu metu ir priimtinu tempu.

Šiuo metu mokymosi aplinkoje įkelti bendrųjų ir vadybinių kompetencijų e-mokymai, netrukus ji bus papildyta profesiniais mokymais bibliotekų, muziejų, archyvų ir kultūros centrų darbuotojams. Jų sudarymu rūpinasi aktyvios ir inovatyvios institucijos, savo srities kompetencijų centrai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.Nauji mokymai


Kartu siekiame puoselėti mokymosi, nuolatinio augimo ir bendradarbiavimo kultūrą, atliepti kintančios visuomenės poreikius ir turtinti kultūros paslaugų kokybę. Prisijunkite prie „Kompetencijų bibliotekos“ ir auginkite savo kompetencijas.

Projektas yra finansuojamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“.